Home / Tag Archives: du an riva park

Tag Archives: du an riva park

Tiến Độ Thi Công

Tiến độ thi công hoàn thiện tháng 6 năm 2017 Tiến độ thi công Dự án Riva Park đã được đẩy nhanh quá trình xây dựng hoàn thiện. Công trường đang gấp rút thi công hoàn thiện để kịp với tiến độ bàn giao. Dưới đây là hình ảnh tiến …

Read More »